Szkolenia – obsługa wózków widłowych, obsługa żurawi

Szkolenia i uprawnienia energetyczne

Nasz Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr zajmuje się szkoleniami obsługi maszyn i urządzeń technicznych oraz instalacji energetycznych, a także świadczy usługi rzeczoznawcze w zakresie oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu szkolenia z obsługi maszyn i urządzeń technicznych kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przystąpienie do egzaminu w dozorze technicznym, a po ukończeniu szkolenia energetycznego przystępuje do egzaminu na uprawnienia energetyczne (elektryczne, ciepłownicze, gazowe). Po egzaminie kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne. 

Kursy i szkolenia dostosowane są do aktualnych wymogów panujących na rynku pracy. Prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności. Zajęcia organizowane są dla osób indywidualnych i firm.

Ekspertyzy stanu technicznego maszyn i urządzeń, wyceny maszyn i urządzeń technicznych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.